+32 (0)22 740 750 info@oksigen.eu

Organisatie van trefdagen ‘Innovatie in de Stad’ en ‘Kind in de Stad’

More info

  • Thuis in de Stad (het Vlaams stedenbeleid) stimuleert de steden in hun ontwikkeling tot duurzame steden.
  • Website: www.thuisindestad.be

The Challenge

Het Vlaams Stedenbeleid wil een trefdag organiseren waarbij zeer uiteenlopende actoren elkaar ontmoeten rond een bepaald thema. De trefdag moet inspiratie brengen en moet de aanwezigen overhalen daadwerkelijk aan de slag te gaan met de opgedane inspiratie.


Our approach

Wij werkten zowel aan de inhoudelijke als de procesmatige vormgeving van de trefdagen. Plenaire sessies werden afgewisseld met kleinere interactieve workshops. Naast de officiële prijsuitreiking organiseerden we een publieksprijs. Een groot aantal projecten kon hun werking voorstellen in een interactieve marktplaats. Een speeddating werd opgezet om de ontmoeting te intensifiëren.


Outcome

Het resultaat was twee jaar na elkaar een druk bijgewoonde trefdag, waar mensen gewaardeerd werden om hun innovatieve inzet en ruimschoots de mogelijkheid hadden om inspiratie op te doen en contacten te leggen.