+32 (0)22 740 750 info@oksigen.eu

Uittekenen en operationaliseren van een ideeënverrijkingssysteem rond duurzaam wonen en bouwen voor DuWoBo

More info

  • DuWoBo, het transitienetwerk Duurzaam Wonen en Bouwen in Vlaanderen, werd in 2004 opgericht in opdracht van de Vlaamse overheid om de principes van duurzame ontwikkeling door te trekken naar wonen en bouwen.
  • Website: www.duwobo.be

The Challenge

Het DuWoBo-netwerk bevat een breed spectrum aan actoren, die eerst samen aan een toekomstvisie werkten, en vervolgens op zoek gingen naar concrete oplossingen die deze visie moeten realiseren.  Er zijn veel ideeën, en er is veel goede wil om hiermee aan de slag te gaan. De opdrachtgever wilde nu graag een online community platform, om al de aanwezige ingrediënten op een slimme manier samen te zetten zodat ze elkaar zouden versterken, en zodat ‘gaten’ zichtbaar worden en opgevuld kunnen worden.  Daarnaast wilde de opdrachtgever dat beginnende ideeën intensief (offline) gecoached zouden worden tot startklare projecten.


Our approach

Wij hebben op tien weken tijd een gedetailleerd concept ontworpen voor de online community. Door intensieve gesprekken en workshops met de bestaande community hebben we de echte noden en knelpunten kunnen bepalen, en het ideeverrijkingssysteem daarnaar vormgegeven.  We hebben vervolgens het ontwikkelingsbudget drastisch kunnen beperken door op zoek te gaan naar een bestaand online systeem dat zo veel mogelijk tegemoet kwam aan onze eisen. Een coachingsmethodologie werd uitgewerkt en toegepast om projecten op te schalen en om ideeën tot ontwikkeling te brengen.


Outcome

Een belangrijke vaststelling tijdens de tien weken ontwikkeling, was dat de behoefte niet zo zeer lag bij het genereren van nieuwe ideeën, als wel bij het valoriseren en opschalen van het bestaande. Het eerste resultaat van ons werk is de online community http://www.duwobo.be/welkom/. Er zijn drie ‘kamers’ in deze ruimte: een expositieruimte waarbinnen bestaande projecten gevaloriseerd worden (EXPO), een experimenteerruimte voor nieuwe ideeën (EXPI) en een ruimte waarin op een gestructureerde en planmatige manier gewerkt wordt aan opschaling (EXPA). Voor deze online community hebben wij ook gedurende 1,5 jaar het community management op ons genomen, om een echte aandrijver van nieuwe ideeën en opschaling te kunnen zijn. Een ander resultaat zijn de tien coachingstrajecten die wij begeleid hebben, allemaal projecten die hebben geleid tot duurzamer wonen en bouwen in Vlaanderen.